Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Kho báu bí mật của Nobizaemon
のびもんほう
 Nobizaemon no Hihō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Kho báu bí mật của Nobizaemon
Chương và tập trong truyện: Chương 65, tập 4
Số tập (1979): 189
Ngày phát sóng (1979): 7 tháng 11 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Kẹo cao su chia sẻ
Tiếp theo
Đồng hồ kế hoạch

Kho báu bí mật của Nobizaemon (Nhật: のびもんほう Nobizaemon no Hihō?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement