Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Là nhân vật chính diện, Kibo chỉ xuất hiện trong một số bộ phim nhất định:

Advertisement