Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt


Kyu là nhân vật chính của Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới . Cậu là em trai song sinh của Myu và là thành viên của một loài Khủng long vô danh được Nobita mệnh danh là " Nobisaurus ".Cậu ấy khác với Myu là không biết bay,sau khi được Nobita cổ vũ,cậu ấy đã biết bay.

Thông tin cơ sở[]

  • Ở gần cuối phim, có hai con chim bay xung quanh từ nhà Nobita đến trường. có thể ám chỉ những con chim đó là con cháu của Kyuu và Myuu. Trong phiên bản manga, những con chim cũng trông rất giống với Kyu và Myu.


Advertisement