Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Lá sen chống nước là một bảo bối của Doraemon trong tập 30 bộ truyện Doraemon lót tích. Là một lá sen siêu thắm nước.

Lá sen chống nước

Lá sen 3 que pđộng

Advertisement