Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Lông Lốc là một nhân vật trong Doraemon movie 2002. Là robot dẫn đường cho nhóm Doraemon tiến vào thành phố robot

Advertisement