Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng tên, xem Lỗ đen của Nobita (truyện ngắn)
Chính
1973
Advertisement