Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Lỗ đen của Nobita
のびのブラックホール
 Nobita no Burakku Hōru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Lỗ đen của Nobita (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 473, tập 26
Số tập (1979): 558
Ngày phát sóng (1979): 11 tháng 5, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
かんせいウエーブ
Tiếp theo
Trả đũa Suneo bằng Cá trê gây động đất

Lỗ đen của Nobita (Nhật: のびのブラックホール Nobita no Burakku Hōru?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement