Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Lỗ đen của Nobita
のびのブラックホール
 Nobita no Burakku Hōru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Lỗ đen của Nobita (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 473, tập 26
Lần phát sóng (2005): 73b
Số tập (2005): 161
Ngày phát sóng (2005): 16 tháng 3 năm 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Không thể làm anime được đâu
Tiếp theo
Pháp sư Nobita

Lỗ đen của Nobita (Nhật: のびのブラックホール Nobita no Burakku Hōru?) là tập phim cùng tên trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement