Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Luka chỉ duy nhất xuất hiện trong phim dài Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký

Advertisement