Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện ngắn cùng nội dung, xem Bánh rán, xem phim...tất cả đã đặt chỗ
Máy đặt chỗ
リザーブンマシン
 Rizābu Mashin
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bánh rán, xem phim...tất cả đã đặt chỗ
Chương và tập trong truyện: Tập 17, Chương 321
Số tập (1979): 38
Ngày phát sóng (1979): 15 tháng 5 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Chiến thuật cầu hôn
Tiếp theo
Bộ đồ hồ ly

Máy đặt chỗ (Nhật: リザーウンマシン Rizābu Mashin?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement