Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Máy đặt hàng hay Máy kế hoạch, Máy hẹn ước là một bảo bối của Doraemon.

May dat hang

Sơ lược

Là bảo bối thiết lập những sự việc như mong muốn nhờ máy chính là hộp nhập thẻ.

Công dụng khi xài

Bảo bối này sẽ giúp người sử dụng thực hiện được dự tính của họ (đúng thời điểm hay không tùy vào thời gian xác định trên thẻ) được ghi thẻ và gắn vào máy. Ưu việt hơn Sổ dự định, bảo bối này còn thực hiện triệt để dự định của người sử dụng. Đặc biệt, những người khác sẽ không thể nào làm trái dự định được gắn vào máy mà phải bị cưỡng bực làm theo yêu cầu đó.

Cách sử dụng

Người sử dụng chỉ lần lấy thẻ ra khỏi máy rồi ghi những dự định, mong muốn của mình vào thẻ và bỏ vào máy để thực hiện. Có thể thêm thời điểm để dự định trên có hiệu lực vào tời điểm đó, nếu không, nó sẽ có hiệu lực ngay khi bỏ thẻ vào máy.

Xuất hiện

Bảo bối này xuất hiện trong tập truyện Bánh rán, xem phim...tất cả đã đặt chỗ.

Trang bị

Bảo bối này thường đi kèm với chiếc thẻ trắng được đạt sẵn, người dùng muốn sử dụng thì chỉ cần lấy thẻ ra rồi sử dụng.

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Tuy có thể thực hiện triệt để dự định của người sử dụng nhưng hạn chế nêu tên những người khác để tránh gây phiền hà cho họ.

Advertisement