Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Máy ảnh tạo mô hình
インスタントミニチュアサいぞうカメラ
 Insutantominichuasa i zō kamera
Thông tin bảo bối
Chủ nhân: Doraemon
Người sử dụng: Doraemon, Nobita
Loại: Máy Ảnh
Xuất hiện
Ra mắt trong manga: Nobita Land - Thành phố trong mơ (truyện ngắn)
Ra mắt trong anime: Nobita Land - Thành phố trong mơ

Máy ảnh tạo mô hình (Nhật: インスタントミニチュアサいぞうカメラ Insutantominichuasa i zō kamera?) là một loại bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Cách sử dụng[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xuất hiện[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement