Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
May xin dk

Sơ lược về bảo bối

Công dụng

Khi một người muốn gì và hứa như thế nào thì người phải nói vào bảo bối những điều đó (ví dụ: "Chúng tôi muốn được ăn no, chúng tôi hứa phải ăn cơm đúng bữa") rồi bấm nút. Máy sẽ cho người đó hưởng trước thành quả và người muốn điều đó phải thực hiện điều mình đã hứa.

Xuất hiện

Bảo bối này xuất hiện trong tập 3 truyện dàimovie 2014 khi cả nhóm bạn gặp khó khăn (bị đói, ...). Đồng thời, nó chính là động lực để ừng nghiệm lời tiên tri của hoàng tộc truyền lại.

Lỗi

Advertisement