Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Máy gửi hồn
タマシイム マシン
 Tamashiimu Mashin
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Máy gửi hồn
Chương và tập trong truyện: Chương 242, tập 13
Số tập (1979): 136
Ngày phát sóng (1979): 6 tháng 9 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Tập lái Oto Mini
Tiếp theo
Đi tìm đá quý trong dạ dày

Máy gửi hồn (Nhật: タマシイム マシン Tamashiimu Mashin?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Máy gửi hồn

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement