Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Máy in biến thân
変身レプリンター
 Henshin repurintā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 496a
Số tập (2005): 1027
Ngày phát sóng (2005): 26 tháng 10, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Thuốc biến thành tê tê
Tiếp theo
Chú chim én Nobita

Máy in biến thân (Nhật: 変身レプリンター Henshin repurintā?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

  • Máy in biến thân

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Máy in biến thân/Thư viện ảnh

Liên kết[]

Advertisement