Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Máy tua bước nhảy thời gian
タイムワープリール
 Taimuwāpurīru
Thông tin bảo bối
Chủ nhân: Doraemon
Người sử dụng: Doraemon, Nobita
Loại: Máy thời gian
Xuất hiện
Ra mắt trong manga: Máy tua bước nhảy thời gian
Ra mắt trong anime: Kế hoạch ngày sinh nhật

Máy tua bước nhảy thời gian (Nhật: タイムワープリール Taimuwāpurīru?) là một loại bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Bảo bối này giống với hộp xoay tiêu ở nước ta, có một cần xoay để xoay.

Công dụng[]

Bảo bối này giúp người dùng có thể tua nhanh thời gian một cách nhanh chóng.

Cách sử dụng[]

Rất đơn giản, chỉ cần xoay cần xoay.

Xuất hiện[]

Lưu ý[]

  • Như đã biết, thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại được.
  • Người đứng gần sẽ bị ảnh hưởng và biết người dùng đã làm gì.
  • Dùng nhiều sẽ gây nổ và quay lại thời điểm lần đầu bảo bối này đang dùng.
Advertisement