Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Mũ mơ đứng
ちユメぼう
 Tachi Yumebō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Mũ mơ đứng
Chương và tập trong truyện: Chương 291, Tập 16
Lần phát sóng (2005): 508a
Số tập (2005): 1049
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 11, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Tấm vải hộ thân
Tiếp theo
Ngôi nhà biết bay

Mũ mơ đứng (Nhật: ちユメぼう Tachi Yumebō?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Một cuộc tìm kiếm kho báu của Nobita (trong mơ) đang diễn ra thực tế bằng bảo bối "Mũ mơ đứng" nhưng Nobita lại gặp nhiều rắc rối trong thực tế nên Doraemon phải theo sau mà hỗ trợ

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

  • Mũ mơ đứng

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mũ mơ đứng/Thư viện ảnh
Advertisement