Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng tên, xem Một nửa của một nửa của một nửa (truyện ngắn)

Một nửa của một nửa của một nửa...
半分はんぶん半分はんぶんのまた半分はんぶん
 Hanbun no Hanbun no mata Hanbun...
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Một nửa của một nửa của một nửa
Chương và tập trong truyện: Tập 42, chương 760
Lần phát sóng (2005): 530b
Số tập (2005): 942
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 7 năm 2018
Vị trí tập phim
Kế trước
Tuyệt cảnh! Khu vườn Soumen nước chảy
Tiếp theo
Miếng dán tình bạn

Một nửa của một nửa của một nửa... (Nhật: 半分はんぶん半分はんぶんのまた半分はんぶん Hanbun no Hanbun no mata Hanbun...?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Một nửa của một nửa của một nửa
半分はんぶん半分はんぶんのまた半分はんぶん
 Hanbun no Hanbun no mata Hanbun
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Một nửa của một nửa của một nửa
Chương và tập trong truyện: Tập 42, chương 760
Lần phát sóng (2005): 157a
Số tập (2005): 280
Ngày phát sóng (2005): 23 tháng 1 năm 2009
Vị trí tập phim
Kế trước
Câu chuyện về giấc mơ của Nobita
Tiếp theo
Ngày đó, giờ đó, con lật đật đó

Một nửa của một nửa của một nửa (Nhật: 半分はんぶん半分はんぶんのまた半分はんぶん Hanbun no Hanbun no mata Hanbun?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement