Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Miếng dán tình bạn
ゆうじょうカプセル
 Yūjō kapuseru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Viên cảm tình
Chương và tập trong truyện: Chương 61, Tập 4
Số tập (2005): 50
Ngày phát sóng (2005): 29 tháng 5, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngồi tàu ngầm ra biển
Tiếp theo
Chiếc vòng kim cô

Miếng dán tình bạn (Nhật: ゆうじょうカプセル Yūjō kapuseru?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Viên cảm tình và Thiết bị điều khiển từ xa.
  • Robot học tập
  • Một số bảo bối không rõ tên khác.

Thông tin cơ sở[]

  • Tập phim này không có sự xuất hiện của Shizuka.
Advertisement