Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Là một nhân vật chính, Shizuka luôn xuất hiện hầu hết toàn bộ tập phim, tập truyện. Cô luôn xuất hiện cùng với JaianSuneo. Cô chỉ không xuất hiện trong 2112: Doraemon ra đời

Xuất hiện lần đầu[]

Advertisement