Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Muku là con chó nuôi của Jaian cũng như cả gia đình Jaian

Advertisement