Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt


Myuu (ミ ュ ー) là chú khủng long của Nobita. Xuất hiện trong tập Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới.

Vẻ bề ngoài[]

Myuu là một con khủng long ăn thịt màu hồng có một tính cách vui vẻ,cô ấy tài năng hơn Kyu!

Câu chuyện[]

Myuu là một chú khủng long song sinh được sinh ra từ một quả trứng mà Nobita vô tình gặp phải.

Advertisement