Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nuochoatamhondorami

Nước hoa tâm hồn của Doraemon

Nuochoatamhon1

Nước hoa tâm hồn của Dorami

Nước hoa tâm hồn là một bảo bối của DoraemonDorami

Sơ lược

2 lọ nước hoa này đều có phiên bản khác nhau, 1 là của Dorami, 2 là của Doraemon. Chúng đều có công dụng giống nhau.

Công dụng khi xài

Khi nhỏ giọt nước hoa này vào búp bê, đồ chơi hay là những đồ vật đều có mắt mũi miệng sẽ có tâm trạng buồn hay vui.

Cách sử dụng

Mở nắp lọ, nhỏ 1 giọt duy nhất sẽ phát huy tác dụng. Khi làm việc hay giúp đỡ nó sẽ có tâm trạng riêng. Thuốc của Doraemon sẽ hết tác dụng trong 12 giờ nhưng đối với Dorami là 24 giờ

Xuất hiện

  • Cuốn số 20 (phiên bản của Doraemon) Nước hoa tâm hồn: Bảo bối này nhóm Doraemon giúp tìm ra chủ nhân của búp bê Machan
  • Chưa biết phiên bản của Dorami

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Bảo bối này không có lỗi gì cả nhưng khi nhỏ thuốc vào chỉ nhỏ duy nhất 1 giọt. Nếu nhỏ nhiều quá sẽ lâu hết tác dụng, gây âm thanh cười, khóc phiền phức khi ngủ đối với vật đó. Tuy nhiên, bảo bối này còn giúp tìm những đồ vật bị thất lạc hay lạc chủ nhân. Khi đến gân những đồ vật bị thất lạc hay chủ nhân lạc thì búp bê cười toe.

Advertisement