Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Natalie

Một người phụ nữ bí ẩn giao tiếp với Jill và theo dõi hành vi của Nobita và những người khác. Danh tính là thư ký tuần tra thời gian. Xuất hiện trước mặt Nobita và những người khác đang cố gắng thay đổi lịch sử tuyệt chủng của loài khủng long, Cô ra lệnh cho các thành viên giam giữ Nobita và những người khác cố gắng phớt lờ lời cảnh báo. Sau phản ứng "thẻ kiểm tra", sự kiềm chế của Nobita được giải phóng, và hành động của Doraemon được theo dõi với Jill và các thành viên từ "Timeskipper"

Advertisement