Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngày đó, giờ đó, con lật đật đó
あのあのときあのダルマ
 Ano hi Ano toki Ano Daruma
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ngày đó, giờ đó, con lật đật đó!
Chương và tập trong truyện: Chương 334, tập 18
Số tập (1979): 908
Ngày phát sóng (1979): 20 tháng 3, 1987
Vị trí tập phim
Kế trước
真夜中のお花見
Tiếp theo
日付変更チョーク

Ngày đó, giờ đó, con lật đật đó (Nhật: あのあのときあのダルマ Ano hi Ano toki Ano Daruma?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Máy tìm đồ thất lạc

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement