Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngày sinh nhật rỗng túi của Suneo
豪ごう華か!スネ夫おの貧乏びんぽうバースデー
 Gōka! Suneo no binbōbāsudē
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 168
Số tập (2005): 393
Ngày phát sóng (2005): 5 tháng 2, 2010
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy nguyện vọng thực tại
Tiếp theo
Trượt nào! Cả thầy giáo cũng trượt luôn

Ngày sinh nhật rỗng túi của Suneo (Nhật: 豪ごう華か!スネ夫おの貧乏びんぽうバースデー Gōka! Suneo no binbōbāsudē?) là một tập phim đặc biệt trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Sinh nhật Suneo đến, Nobita cùng Shizuka và Jaian không biết tặng quà gì cho cậu ấy vì những lần trước những món quà mọi người đem tặng cậu ta đều có và đều đem ra khoe khoang. Cũng như lần trước, lần này Suneo cũng khoe khoang khiến mọi người giận bỏ về. Sau đó thấy tội nghiệp vì sinh nhật mà không có ai chung vui nên Doraemon cùng mọi người trở lại buổi tiệc và cậu ta nhờ Doraemon cho mượn bảo bối để trở thành người nghèo như mọi người. Mọi người đến thăm cậu và đưa quà sinh nhật nhưng bản tính khoe khoang của cậu không bỏ được nên mọi người đã bỏ đi. Suneo nói biết lỗi rồi xin Doraemon cho mọi thứ trở về như cũ và mời mọi người đến nhà và tiếp tục khoe khoang nên đã bị Nobita và Jaian đánh một trận.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Ngày sinh nhật rỗng túi của Suneo/Thư viện ảnh
Advertisement