Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngày xưa sao mà sướng thế!
むかしはよかった
 Mukashi wa Yokatta
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ngày xưa sao mà sướng thế!
Chương và tập trong truyện: Chương 544, tập 30
Số tập (1979): 627
Ngày phát sóng (2005): 30 tháng 10, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
新聞日付変更ポスト
Tiếp theo
Tiên ông robot

Ngày xưa sao mà sướng thế! (Nhật: むかしはよかった Mukashi wa Yokatta?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement