Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngày xưa sao mà sướng thế!
むかしはよかった
 Mukashi wa Yokatta
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ngày xưa sao mà sướng thế!
Chương và tập trong truyện: Chương 544, tập 30
Lần phát sóng (2005): S3a
Số tập (2005): 46
Ngày phát sóng (2005): 21 tháng 10, 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Kế hoạch cho Dekisugi an giấc
Tiếp theo
Hành tinh kho báu

Ngày xưa sao mà sướng thế! (Nhật: むかしはよかった Mukashi wa Yokatta?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement