Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập phim cùng tên, xem Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái (tập phim)
Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
Nhà ốc sên manga
Thông tin truyện ngắn
Tên tiếng Nhật: デンデンハウスは気楽きらくだな
Phiên âm tiếng Nhật: Den Den Hauzu wa Kiraku dana
Tên cũ: Ngôi nhà ốc sên
Quyển số: 9
Số thứ tự: 165
Ngày phát hành: 1 tháng, 1974
Vị trí tập phim
Kế trước
Huy hiệu lần theo dấu vết
Tiếp theo
Điện thoại ma

Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái (Nhật: デンデンハウスは気楽きらくだな Den Den Hauzu wa Kiraku dana?) là tập truyện ngắn trong bộ truyện Doraemon.

Cốt truyện[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái/Thư viện ảnh
Advertisement