Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
デンデンハウスは気楽きらくだな
 Den Den Hauzu wa Kiraku dana
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
Chương và tập trong truyện: Tập 9, Chương 165
Số tập (1979): 87
Ngày phát sóng (1979): 11 tháng 7, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Đến trường bằng cung tên
Tiếp theo
Quảng cáo qua gương

Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái (Nhật: デンデンハウスは気楽きらくだな Den Den Hauzu wa Kiraku dana?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement