Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
デンデンハウスは気楽きらくだな
 Den Den Hauzu wa Kiraku dana
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái
Chương và tập trong truyện: Tập 9, Chương 165
Số tập (2005): 61
Ngày phát sóng (2005): 9 tháng 12, 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Huy hiệu N-S
Tiếp theo
Chuyện lãng mạn trên núi tuyết

Ngôi nhà ốc sên thật thoải mái (Nhật: デンデンハウスは気楽きらくだな Den Den Hauzu wa Kiraku dana?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement