Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Nhà biến thành robot

Ngôi nhà biến thành robot
いえがロボットになった
 Ie ga Robotto ni natta
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nhà biến thành robot
Chương và tập trong truyện: Tập 17, chương 316
Lần phát sóng (2005): 217b
Số tập (2005): 359
Ngày phát sóng (2005): 9 tháng 7, 2010
Vị trí tập phim
Kế trước
Câu nhầm thủy quái
Tiếp theo
Câu chuyện lột da

Ngôi nhà biến thành robot (Nhật: いえがロボットになった Ie ga Robotto ni natta?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Căn nhà robot

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Ngôi nhà biến thành robot
いえがロボットになった
 Ie ga Robotto ni natta
No Screenshot
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nhà biến thành robot
Chương và tập trong truyện: Tập 17, chương 317
Số tập (1979): 1348
Ngày phát sóng (1979): 21 tháng 4, 1995
Vị trí tập phim
Kế trước
Nón xả cảm giác khó chịu
Tiếp theo
Nấm tài năng

Ngôi nhà biến thành robot (Nhật: いえがロボットになった Ie ga Robotto ni natta?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Căn nhà robot

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Ngôi nhà robot
ハウズロボット
 Hauzu Robotto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nhà biến thành robot
Chương và tập trong truyện: Tập 17, chương 316
Số tập (1979): 57
Ngày phát sóng (1979): 6 tháng 6, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Ống tiền phạt
Tiếp theo
Nobita phiêu lưu ký

Ngôi nhà robot (Nhật: ハウズロボット Hauzu Robotto?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Căn nhà robot

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement