Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nguy khốn! Bài kiểm tra của Suneo
だいピンチ!スネとうあん
 Dai pinchi! Suneo no tōan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Rắc rối! Bài kiểm tra của Suneo!
Chương và tập trong truyện: Chương 516, Tập 28
Lần phát sóng (2005): 69a
Số tập (2005): 153
Ngày phát sóng (2005): 2 tháng 2, 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Loa nói dối thành thật
Tiếp theo
Đại hồng thủy

Nguy khốn! Bài kiểm tra của Suneo (Nhật: だいピンチ!スネとうあん Dai pinchi! Suneotto no tōan?) là một tập phim của loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Hiếm khi Suneo được 100 điểm, cậu tính mang đi khoe thì gặp Jaian, người đang cáu vì điểm kém khiến cậu phải đành phải kiềm lại, nhưng không bỏ ý định đó, cậu quyết định tạo một mật ngữ ám chỉ nơi cậu giấu bài kiểm tra để hai người đó tự tìm cũng nhưng khoe khoang một cách gián tiếp.

Nhân vật[]

Bảo bối xuất hiện[]

  • Radar dò tìm giấy
  • Máy đọc mật mã
  • Súng tiêu hủy tài liệu bí mật
  • Chong chóng tre

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Nguy khốn! Bài kiểm tra của Suneo/Thư viện ảnh
Advertisement