Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Phát minh vĩ đại
20px-Disambig.svg.png Về tập đặc biệt có nội dung kết hợp với tập phim Nỗi buồn của Doraemon, xem Tạm biệt Nobita! Doraemon trở về tương lai
Chính
1973
Advertisement