Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nhà phát minh vĩ đại
ハツメイカーでだいはつめい
 Hatsumeikā de dai hatsumei
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Phát minh vĩ đại
Chương và tập trong truyện: Chương 545, tập 30
Số tập (1979): S15
Ngày phát sóng (1979): 1 tháng 1, 1982
Vị trí tập phim
Kế trước
Đội kịch Giáng sinh của Nobita
Tiếp theo
Đồng hồ gấp 3 lần

Nhà phát minh vĩ đại (Nhật: ハツメイカーでだいはつめい Hatsumeikā de dai hatsumei?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement