Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nhà phát minh vĩ đại
ハツメイカーでだいはつめい
 Hatsumeikā de dai hatsumei
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Phát minh vĩ đại
Chương và tập trong truyện: Chương 545, tập 30
Lần phát sóng (2005): 429a
Số tập (2005): 888
Ngày phát sóng (2005): 17 tháng 11, 2017
Vị trí tập phim
Kế trước
Lãnh chúa của thế kỉ 21
Tiếp theo
Câu chuyện về Đại bác truyền tin

Nhà phát minh vĩ đại (Nhật: ハツメイカーでだいはつめい Hatsumeikā de dai hatsumei?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement