Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Những ngôi sao "đen sì" nổi tiếng
人気にんきスターがまっくろ
 Ninki sutā ga makkuro ke
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Thần tượng "đen sì sì"
Chương và tập trong truyện: Chương 541, Tập 30
Số tập (1979): 1259
Ngày phát sóng (1979): 16 tháng 7, 1993
Vị trí tập phim
Kế trước
Con dấu chống đỡ
Tiếp theo
Bộ Bonsign

Những ngôi sao "đen sì" nổi tiếng (Nhật: 人気にんきスターがまっくろ Ninki sutā ga makkuro ke?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối sử dụng[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Những ngôi sao "đen sì" nổi tiếng

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement