Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng ViệtNobi Nobisaku (con của Nobizaemon) là tổ tiên của Nobita, con của Nobizaemon.

Nobisaku là một người nhút nhát, hậu đậu, như ông vô tình kể ra mẹo tìm kho báu cho bọn cướp.

Advertisement