Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Cũng như Doraemon, trong các tập phim hay manga, Nobita không bao giò không có mặt cả. Trừ trong tập đặc biệt 2112: Doraemon ra đời, đến lúc cuối tập thì Nobita chỉ được đề cập tới chứ không có xuất hiện.

Xuất hiện lần đầu[]

Advertisement