Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ảnh
X.hiện

Là nhân vật cấp hai, Sewashi chỉ xuất hiện trong một số tập phim hay bộ truyện, cậu xuất hiện chủ yếu là hỗ trợ Doraemonông cố của cậu thôi.

Xuất hiện[]

Advertisement