Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt


Nobikichi là ông cố của Nobita, ông nội của ông Nobi.

Advertisement