Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

"Đúng là con mèo vô tích sự!"
 
— Nobinho nói với Dora - Rinho

Nobinho là nhân vật phụ trong truyện Đội quân Doraemon. Cậu là người bạn rất thân của Dora-Rinho.

Câu chuyện[]

Nobinho trong truyện học lớp 4. Cậu đã từng đổi Dora-Rinho lấy Doraemon. Nobinho hao hao giống Nobita. Cậu hơn Nobita ở chỗ "đá bóng giỏi hơn và ít khi xin xỏ bảo bối của Dora-Rinho, thông minh hơn chút". Cậu sống ở Bazail.

Tính cách[]

Tuy cậu rất ghét tính hay quên của Dora - Rinho (vì thế cậu đã từng muốn đổi cậu lấy Doraemon), nhưng cậu cũng rất quan tâm Dora-Rinho. Chứng tỏ cậu là người quan tâm đến bạn bè, hơi hậu đậu và lạc quan yêu đời.

Ngoại hình, dáng vẻ[]

Thông tin cơ sở[]

  • Cậu đã từng muốn đổi Dora - Rinho để lấy Doraemon của Nobita vì Dora - Rinho quá đãng trí.
  • Cậu là người giữ con ốc bị thiếu sót trong đầu của Dora - Rinho, là nguyên nhân dẫn tới bệnh đãng trí của cậu.
  • Cậu cũng thường cũng hay chê bai Dora-Rinho rằng: "Đúng là con mèo máy vô dụng!"
Advertisement