Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nobita - Võ sĩ đai đen
くろおびのび
 Kuro obi Nobita
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nobita - Võ sĩ đai đen
Chương và tập trong truyện: Chương 85, tập 5
Số tập (1979): 178
Ngày phát sóng (1979): 25 tháng 10 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Robot giấy
Tiếp theo
Máy hòa nhập

Nobita - Võ sĩ đai đen (Nhật: くろおびのび Kuro obi Nobita?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement