Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nobita Land - Thành phố trong mơ
ゆめのまち、ノビタランド
 Yume no Machi Nobita Rando
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nobita Land - Thành phố trong mơ (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Tập 3, Chương 47
Số tập (1979): 1
Ngày phát sóng (1979): 2 tháng 4 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Bắt đầu loạt phim
Tiếp theo
Bánh quy biến hình

Nobita Land - Thành phố trong mơ (Nhật: ゆめのまち、ノビタランド Yume no Machi Nobita Rando?) là một trong những tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement