Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nobita Land - Thành phố trong mơ
ゆめのまち、ノビタランド
 Yume no Machi Nobita Rando
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nobita Land - Thành phố trong mơ (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Tập 3, Chương 47
Lần phát sóng (2005): 476a
Số tập (2005): 989
Ngày phát sóng (2005): 5 tháng 4, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Mang nệm đến mọi nơi
Tiếp theo
Dõi theo Doraemon!

Nobita Land - Thành phố trong mơ (Nhật: ゆめのまち、ノビタランド Yume no Machi Nobita Rando?) là một trong những tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Xem tại ClipAnime ở đây

Advertisement