Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nobita phiêu lưu ký
のび太漂流記ひょうりゅうき
 Nobita Hyōryūki
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nobita phiêu lưu kí
Chương và tập trong truyện: Tập 6, Chương 100
Số tập (1979): 58
Ngày phát sóng (1979): 7 tháng 6, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngôi nhà robot
Tiếp theo
Máy nén không khí

Nobita phiêu lưu ký (Nhật: のび太漂流記ひょうりゅうき Nobita Hyōryūki?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với nguyên bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement