Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Nobita phiêu lưu ký
のび太漂流記ひょうりゅうき
 Nobita Hyōryūki
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Nobita phiêu lưu kí
Chương và tập trong truyện: Tập 6, Chương 100
Lần phát sóng (2005): 56a
Số tập (2005): 111
Ngày phát sóng (2005): 14 tháng 7, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Thế giới dối lừa
Tiếp theo
Máy ảnh 2 chiều giữ đồ

Nobita phiêu lưu ký (Nhật: のび太漂流記ひょうりゅうき Nobita Hyōryūki?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với nguyên bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Nobita_phiêu_lưu_ký_&_Máy_ảnh_2_chiều_giữ_đồ

Nobita phiêu lưu ký & Máy ảnh 2 chiều giữ đồ

Advertisement