Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Pero! Hãy hồi sinh!
ペロ!生きかえって!
 Pero! Ikikaette!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Pero! Hãy hồi sinh!
Chương và tập trong truyện: Tập 3, Chương 52
Số tập (1979): 192
Ngày phát sóng (1979): 10 tháng 11, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Nguy hiểm mặt nạ sư tử
Tiếp theo
Người bạn trong tim Jaian

Pero! Hãy hồi sinh! (Nhật: ペロ!生きかえって! Pero! Ikikaette!?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement