Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Pháo đài vô địch
てきほうだい
 Mutekihōdai
853 1979
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Khẩu pháo vô địch của Suneo
Chương và tập trong truyện: Chương 168, Tập 38
Số tập (1979): 852
Ngày phát sóng (1979): 7 tháng 2, 1986
Vị trí tập phim
Kế trước
Lời từ biệt qua cửa sổ
Tiếp theo
Mũ đọc ý nghĩ

Pháo đài vô địch (Nhật: てきほうだい Mutekihōdai?) là một tập phim của loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Để muốn mình trở thành vô địch, Suneo đã mượn Nobita một bảo bối mới được giao, "Pháo đài vô địch". Nhưng do pháo đài quá mạnh, Suneo đã gây rắc rối cho mọi người và Nobita với Doraemon phải đi chặn lại cái pháo đài đó.

Nhân vật[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Pháo đài vô địch của Suneo/Thư viện ảnh
Advertisement