Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ảnh
X.hiện

Là nhân vật phụ, Popon chỉ xuất hiện trong Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối bí mật

Advertisement